Loading...
Zaproszenie na szkolenie

Szkolenia dotyczące współpracy pracowników samorządowych z organizacjami pozarządowymi są ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania publicznego. Jest to szczególnie istotne w kontekście współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, które nierzadko mogą być bardziej skuteczne i efektywne w dostarczaniu usług społecznych niż samorządy. Aby umożliwić pracownikom samorządowym współpracę z organizacjami pozarządowymi, potrzebne jest odpowiednie szkolenie.

Szkolenia te są ważnym narzędziem, dzięki któremu można zapewnić skuteczną współpracę obu stron.

Przyczyny potrzeby szkolenia

Współpraca między organizacjami pozarządowymi a samorządami może być kluczowa dla sukcesu wielu projektów społecznych, szczególnie w czasach gospodarczych niestabilności. Dlatego ważne jest, aby pracownicy samorządowi mieli dostęp do odpowiednich szkoleń, które pomogą im zrozumieć, jak efektywnie współpracować z organizacjami pozarządowymi. Szkolenie to może pomóc pracownikom samorządowym zrozumieć, jakie są potrzeby organizacji pozarządowych i jak mogą współpracować z nimi w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Korzyści wynikające z współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządami są nieocenione. Przede wszystkim organizacje pozarządowe mają dostęp do specjalistycznej wiedzy dotyczącej problematyki społecznej, co oznacza, że mogą mieć większy wpływ na politykę społeczną lokalnych samorządów. Ponadto organizacje pozarządowe mogą pomóc samorządom w lepszym zarządzaniu finansami oraz w dostarczeniu usług społecznych. Dzięki współpracy obie strony mogą wymieniać się dobrze informacjami, wiedzą i doświadczeniem, a także skorzystać z lepszych możliwości funduszy publicznych i prywatnych.

Cele szkolenia

Szkolenie dotyczące współpracy pracowników samorządowych z organizacjami pozarządowymi ma na celu zapewnienie pracownikom samorządowym wiedzy i narzędzi, które pozwolą im na zarządzanie i współpracę z organizacjami pozarządowymi w sposób efektywny.

Szkolenie ma na celu wzmocnienie ich umiejętności w zakresie planowania, budżetowania, tworzenia strategii, wdrażania programów i monitorowania wyników. Uczestnicy będą mieli okazję poznać nowe techniki, które pomogą im w budowaniu trwałych i skutecznych relacji z organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy zostaną również zapoznani z najnowszymi trendami w zakresie zarządzania i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program szkolenia

Program szkolenia dotyczącego współpracy pracowników samorządowych z organizacjami pozarządowymi obejmuje szeroki zakres tematów, w tym:

  • Definicja współpracy - omówienie najważniejszych elementów współpracy między pracownikami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi, w tym celów, celów i ram prawnych.
  • Zrozumienie roli - analiza ról i obowiązków pracowników samorządowych i organizacji pozarządowych w procesie współpracy.
  • Skuteczne komunikowanie się - omówienie podstawowych zasad komunikacji między pracownikami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, w tym sposobu prezentacji informacji i odpowiedzi na pytania.
  • Współpraca z lokalnymi społecznościami - omówienie sposobów wykorzystania współpracy pracowników samorządowych z organizacjami pozarządowymi do rozwiązywania problemów społecznych, takich jak ubóstwo i bezrobocie.
  • Ocena programu szkolenia - omówienie procedur oceny programu szkolenia, w tym ocena skuteczności szkoleń oraz przeprowadzanie ankiet w celu określenia poziomu satysfakcji ze szkoleń.

Autor Krzysiek - 08-12-22

Ostatnio na naszym blogu

Czym jest wirtualne biuro i jak może pomóc Twojej firmie? Wskazówki dla Twojego biznesu

Wirtualne biuro to idealne rozwiązanie dla firm oraz biznesów chcących zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć swoj
Krzysiek 20-12-2022

5 wskazówek dotyczących szkoleń z zakresu zarządzania pracownikami samorządowymi

Jako menedżer w samorządzie lokalnym, już teraz żonglujesz intensywnym obciążeniem pracą z niekończącym się
Krzysiek 25-09-2022

Czy warto szkolić urzędników samorządowych?

Urzędnicy samorządowi często czują się przytłoczeni ciągłym zapotrzebowaniem na ich czas i uwagę. Poczta el
Krzysiek 14-09-2022

Jakie są zalety szkoleń biznesowych i dlaczego powinieneś w nie zainwestować?

Wraz ze zmianą tempa rozwoju biznesu, zmienia się również sposób działania firm. Aby zachować konkurencyjno
Krzysiek 20-08-2022

Dlaczego warto inwestować w rozwój kwalifikacji zawodowych?

W miarę jak rynek pracy podnosi się po okresie epidemii koronawirusa, pracodawcy poszukują kandydatów z zaa
Krzysiek 15-08-2022